20,October,2017
 
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขาดำเนินการโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิให้ความสำคัญ ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นใน 4 ด้าน คือ การพูด, ฟัง, อ่าน, เขียน รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาการด้านภาษาอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
ออกแบบให้ครอบคลุมทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรเฉพาะทางที่มีความสำคัญในระดับต่างๆ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เปิดสอน แบบกลุ่ม และ Private เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ที่มีพื้นฐานจนถึงระดับสูง วิธีการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรเฉพาะทางทั้งหลักสูตรสำหรับเลขานุการ, โรงงาน, โรงแรม ฯลฯ หลักสูตรชั้นสูง อาทิ ล่ามมืออาชีพ, หลักสูตรสำหรับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรติวที่สอนโดยอาจารย์ไทย อันได้แก่ ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หลักสูตร PAT ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิได้คัดสรรอาจารย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งทุกท่านจบหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติมาโดยตรง และมีประสบการณ์การสอนในระดับต่างๆ มาอย่างดี ผู้เรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาผู้มีความชำนาญการในการถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผู้เรียนจะสามารถคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว
ในทุกทำเลของโรงเรียนสอนภาษาไมนิจิเน้นตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย
โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด ทันสมัย และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันได้แก่ ห้องเรียน สะอาด โปร่ง สบาย พร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เลือกใช้ มุมพักผ่อนอันประกอบด้วย มุมคอมพิวเตอร์, มุมหนังสือ, มุมชา – กาแฟ, มุม TV และนั่งเล่น เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างที่โรงเรียนได้โดยมีส่วนบริการอย่างพร้อมเพรียง มุมให้คำปรึกษาทางด้านการเรียน ห้อง Tatami จัดเป็นห้องเสื่อแบบญี่ปุ่น ในบรรยากาศผ่อนคลาย สามารถชมความงดงามของใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และมีกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี สามารถให้บริการด้านต่างๆ ที่จะสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้สนใจ รวมถึงการแนะแนวการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ในทุกๆ เดือนทางโรงเรียนสอนภาษาไมนิจิจะมีการจัดกิจกรรมญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนระหว่างนักเรียนหรือกับอาจารย์ และในบางกิจกรรมยังมีการเชิญชาวญี่ปุ่นมาร่วมเพื่อเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย
โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิได้จัดทำ Japanese Pika Pika ออนไลน์เพื่อเป็นบททบทวน โดยการสอนจากอาจารย์โดยตรง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปทบทวนได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการตลอดระยะเวลาคอร์สที่กำลังศึกษา ทั้งนี้จะใช้ได้เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาหลักสูตรชั้นสูง อาทิ ล่ามมืออาชีพ, หลักสูตรสำหรับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิเท่านั้น โรงเรียนยังคงพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน ตลอดจนแนวทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
 

13,015 View
Last Update : 27 June 2010 00:33