20,October,2017
 
เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ทาง Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร ได้จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศ ญี่ปุ่น ในภาคเรียน เมษายน 2553 ทั้งนักเรียนเรียนต่อระยะสั้น (1-3 เดือน) (Short Term Program) และนักเรียนเรียนต่อระยะยาว ( 1 – 2 ปี) (Long Term Program) โดยมีคุณปฎิภาณ วงษ์ชารี (พี่กัฟ) รุ่นพี่ศิษย์เก่าผู้เคยเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นมา 5 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดโตบุงกะ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติการทำงานทำงานที่ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head Office Manager ของ Manichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรของเรานี่เอง โดยพี่กั๊ฟได้มีการแนะนำวิธีการเตรียมตัวต่าง ๆ เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น * การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น * การจัดกระเป๋า สิ่งที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง การจัดเสื้อผ้า ฯลฯ * การเตรียมเอกสารที่จำเป็น อาทิ ที่อยู่หอพัก แผนที่ สำเนาที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ * เอกสารเกี่ยวกับการเรียนต่างๆ * การใช้ชีวิตนักเรียนญี่ปุ่น * การเบิกเงินหรือแลกเงิน * ข้อยกเว้นในการทำงานพิเศษ (Arubaito) * การแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเรื่องหรือต้องการคำปรึกษาในประเทศญี่ปุ่น ใน ครั้งนี้วิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียน ไทยในประเทศญีปุ่น ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างเต็มที่ โดยได้มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศกว่า 100 ท่าน ทั้งยังเป็นการดีที่น้องๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเรียนได้พบเพื่อนใน สถาบันเดียวกันก่อนเดินทาง รวมถึงการนัดหมายการเดินทางไปญี่ปุ่นร่วมกันอีกด้วย สุด ท้ายนี้ทีมงานไมนิจิทุกคนขออวยพรให้น้องๆทุกท่านประสบความสำเร็จในการใช้ ชีวิตนักเรียนที่ ประเทศญี่ปุ่นและบรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และหากท่านใดสนใจไปเรียนต่อในด้านต่าง ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่นในภาคเรียนต่าง ๆ (มกราคม / เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม) ของทุกปี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสถาบัน ณ ประเทศญี่ปุ่นในทุกเขตเมืองได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 ต่อ 109 – 110 (เปิดทำการทุกวัน)
สุดท้ายนี้ทีมงานไมนิจิทุกคนขออวยพรให้น้องๆทุกท่านประสบความสำเร็จในการใช้ ชีวิตนักเรียนที่ ประเทศญี่ปุ่นและบรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และหากท่านใดสนใจไปเรียนต่อในด้านต่าง ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่นในภาคเรียนต่าง ๆ (มกราคม / เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม) ของทุกปี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสถาบัน ณ ประเทศญี่ปุ่นในทุกเขตเมืองได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 ต่อ 109 – 110 (เปิดทำการทุกวัน) สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ และ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร 989 อาคาร Siam Tower ชั้น 7 ถนน พระราม 1 เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 02 – 658 – 0555 โทรสาร. 02 - 255 - 5386 Website:: www.study-in-japan.com Mainichi Academic Group:: สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) "The Thai International Education Consultants Association" (TIECA)
 

4,597 View
Last Update : 26 April 2010 14:54