20,October,2017
 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยไมนิจิ อะคาเดมิค กรุ๊ป รุ่นที่ 14 พาน้องๆเดินทางตะลุยโตเกียว 8 วัน ซึมซับประเทศญี่ปุ่นทั้งภาษาและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เข้าวัดญี่ปุ่น (Asakusa Cannon) เมืองของวัยรุ่นในญี่ปุ่นอย่าง Shibuya รวมทั้งพาน้องๆไปสนุกสนานในสวนสนุกชื่อดังของญี่ปุ่น 

 

1,733 View
Last Update : 01 November 2010 13:37