20,October,2017
 
 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครั้งนี้ ไมนิจิได้พาน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจและมีโครงการวางแผนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นตระเวณเยี่ยมชมสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น โดยพาเยี่ยมชมสถานที่และบรรยากาศการเรียนการสอน ช่วยให้น้องๆได้มีโอกาสสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับทางสถาบัน และได้พูดคุยกับรุ่นพี่นักเรียนไทยในญี่ปุ่น

 

1,825 View
Last Update : 01 November 2010 13:59