20,October,2017
 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 
เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมทัศนศึกษา ณ 

โรงเรียนมัธยม Meitoku Gijuku Junior High School 

30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2549

       อีกครั้งสำหรับการเปิดรับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม Meitoku Gijuku Junior High School ณ เมื่องโคจิ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้นักเรียนไทยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียน และเข้าชมรมต่างๆ กับนักเรียนญี่ปุ่น เป็นการฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมในระหว่างปิดเทอม ตามกำหนดการดังนี้

 


ทีมงานและน้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้ ออกเดินทาง กันตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง ครั้งนี้เราจะ้นำภาพบางส่วนที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นมาให้ชมกันก่อนนะคะ

 

เมื่อเดินทางถึงที่ Meitoku Gijuku Junior High School เราก็ได้รับ การต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน

ในครั้งนี้นักเรียนจากไมนิจิ็ได้รับเกียรติเข้าร่วม พิธีการต้อนรับนักเรียนใหม่ ของทางโรงเรียนด้วยเช่นกัน โดยมีการประกาศชื่อนักเรียนและข้อปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมของทางโรงเรียน

เยี่ยมชม บริเวณภายในโรงเรียน ที่พักนักเรียน พร้อมแวะชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมซูโม่ ชมรมเคนโด้ และชมรมการแสดง เตรียมพร้่อมสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตนักเรียนญี่ปุ่น

 

เริ่มชีวิตนักเรียนญี่ปุ่น กับความประทับใจระหว่างมิตรภาพ

 

1,736 View
Last Update : 01 November 2010 16:32