20,October,2017
 

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 24
Study in High School Program 
เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมทำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยม ณ ประเทศญี่ปุ่น

11 มีนาคม - 6 เมษายน 2550

การเดินทางของกลุ่มนักเรียน นักศึกษารวม 29 ท่าน ซึ่งเป็นน้องๆทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อไปเปิดประสบการณ์เรียนภาษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักเรียนญี่ปุ่น ในโรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 6 เมษายน 2550 นี้ น้องๆทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศในวันแรกที่เดินทางมาถึง รวมถึงรับชุดนักเรียนและชุดออกกำลังกาย แปลงโฉมเป็นหนึ่งในนักเรียนญี่ปุ่น ผู้ที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทยกล่าวทักทายนักเรียนญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้แก่น้องขวัญและน้องโอ๊ต ซึ่งได้รับโหวตเป็นขวัญใจนักเรียนญี่ปุ่นกันตั้งแต่ในวันแรกที่มาถึง 

        จุดประสงค์สำหรับโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนไทยที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเรียนรู้ภาษาโดยตรงจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน โดยสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน น้องๆจะถูกคัดเลือกให้เข้าพักกับนักเรียนญี่ปุ่น ดังนั้นนักเรียนทุกท่านจึงมีโอกาสได้ทั้งฝึกภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการจัดทัศนศึกษาและทำกิจกรรม อาทิ แข่งขันโบว์ลิ่ง จัดบาร์บีคิวปาร์ตี้ เรียนรู้การทำเส้นอูด้ง ฯลฯ ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย ลองมาชมภาพบางส่วนของสองสามวันแรกที่น้องๆเดินทางมาถึง ซึ่งทางทีมงานได้ี่ตามไปเก็บบรรยากาศมาฝากกันคะ

มุ่งสู่ญี่ปุ่น โรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School

Orientationและทำความรู้จักเพื่อนรุ่น 24 พร้อมรับชุดนักเรียนและชุดออกกำลังกาย

ตัวแทนนักเรียนไทยกล่าวทักทายนักเรียนญี่ปุ่น และเยี่ยมชมโรงเรียน

เข้าหอพักนักเรียนญี่ปุ่น และภาพน้องๆสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น 

เริ่มชีวิตนักเรียนญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน

 

1,896 View
Last Update : 02 November 2010 09:26