20,October,2017
 

“โตเกียว” ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งที่คงไว้ของขนบธรรมเนียมและประเพณีอันเก่าแก่หลายศตวรรษ ผสมผสานควบคู่ไปกับค่านิยมใหม่ๆที่เกิดขึ้น และ แสดงออกถึงความตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนักเรียน นักศึกษาของไทย ให้ความสนใจในการไปเรียนต่อระยะสั้นและระยะยาวเป็นจำนวนมากอีกด้วย

 ในการเดินทางครั้งนี้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และสัมผัสประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของโตเกียว พร้อมกับได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันตลอดทั้งโครงการด้วย ความสนุกและภาพบรรยากาศของผู้ร่วมโครงการนี้จะเป็นอย่างไร พี่ๆ ไมนิจิรับรองว่าจะเก็บภาพมาฝากอย่างแน่นอนครับ

ลงทะเบียนก่อนเข้างาน

สมาชิกแคมป์แนะนำตัว

บรรยากาศการปฐมนิเทศ

Think of Japan … Think of Mainichi

 

1,740 View
Last Update : 08 November 2010 15:00