20,October,2017
 

Program 1 : Study in High School Program

12 March – 1 April 2011  [ 21 Days]

เรียนภาษาและวัฒนธรรมพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมัธยมปลายที่

โรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School, Kochi, Japan

พร้อมท่องเที่ยว (Kyoto – Osaka )

12 March 2011 (Sat)

20.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เจ้าหน้าที่ทางไมนิจิฯ   รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน เตรียมตัวออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

13 March 2011 (Sun)

เช้า:  ถึงสนามบินคันไซ กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เวลา 07.30 น.

บ่าย: เดินทางมายังโรงเรียนมัธยมฯ Meitoku Gijuku Senior High School ซึ่งเป็นหนึ่งใน โรงเรียนมัธยมศึกษา นานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดินทางถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนทุกท่านจะถูกวัดตัวเพื่อหาขนาดเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมตามขนาด จากนั้นทำการปฐมนิเทศกฎระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียนนักเรียนแต่ละท่านย้ายเข้าหอพักนักเรียนญี่ปุ่นโดยทางโรงเรียนจะจัดให้ตามความเหมาะสม

14 March 2011 (Mon)

เช้า: เยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนในจุดต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องเรียน ห้องชมรม สนามฝึกซ้อมกีฬา เป็นต้น พร้อมทั้งฝึกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

บ่าย: จากนั้นเดินทางไปซื้อของใช้ส่วนตัวและของที่ระลึกที่ร้าน 100 เยน ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกสรร รวมถึงเพลิดเพลินในห้าง Sunny Mart

15 March 2011 (Tue)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้

คอมพิวเตอร์ และฝึกการทำอาหารญี่ปุ่น

บ่าย: ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม(โบว์ลิ่ง)

16 March 2011 (Wed)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรม พร้อมทั้งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

บ่าย: ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การจัดดอกไม้ญี่ปุ่น (อิเคบานะ)

17 March 2011 (Thu)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

บ่าย: ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม(ฝึกทำกระดาษสาญี่ปุ่น)

18 March 2011 (Fri)

เช้า-เย็น: เที่ยวชม The Sakamoto Ryoma Memorial Museum

19 March 2011 (Sat)

เช้า–เย็น: ทัศนศึกษาเมือง Matsuyama (Dogo ออนเซ็น, เล่นไอซ์สเก็ต, เที่ยวชมเมือง Matsuyama)

20 March 2011 (Sun)

เช้า-เย็น: ทัศนศึกษาเมืองโคจิ (Kochi City) จากนั้นไปยังปราสาทโคจิ (Kochi Castle) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1601 ยุคเอโดะ เพลิดเพลินกับแหล่งการ์ตูนอาทิร้าน Animate ร้านที่มีจำหน่ายหนังสือการ์ตูนนานาชนิดรวมถึงของสะสมการ์ตูนที่ชื่นชอบและแวะร้าน Ghiblic และแวะตลาดพื้นเมือง Hirome    

21 March 2011 (Mon)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

บ่าย: ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม (กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่)

22 March 2011 (Tue)

เช้า-เย็น: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเดินทางไปผจญภัยในอุโมงค์ Ryugadou

23 March 2011 (Wed)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนวิชาคอมพิวเตอร์

บ่าย: ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม  (ทดลองเรียนพิธีชงชา)

24 March 2011 (Thu)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

บ่าย: ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตกปลา พร้อมสนุกกับการทำซูชิ

25 March 2011 (Fri)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

บ่าย: ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ฝึกศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่น (Akido)

26 March 2011 (Sat)

เช้า-เย็น : เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ อันปังแมน

27 March 2011 (Sun)

เช้า-เย็น : พักผ่อนตามอัธยาศัย และไปช้อปปิ้งที่ Aeon Plaza ศูนย์กลางแห่งการจับจ่ายซื้อของของเมืองนาริตะภายในเป็นที่รวบรวมสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า ขนม ยาเครื่องสำอาง ร้านร้อยเยน และผลไม้ต่างๆ

28 March 2011 (Mon)

เช้า: เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งร่วมพิธีปิด โดยมีการมอบใบประกาศนียบัตร ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี ทำความสะอาดหอพักและเตรียมแพ็คของออกจากโรงเรียน

บ่าย: ส่งกระเป๋าเดินทางไปยังสนามบิน พร้อมดินเนอร์มื้อเย็นแบบบุฟเฟ่ต์

29 March 2011 (Tue)

เช้า-เย็น: ทัศนศึกษาที่เมืองเกียวโต เข้าพักโรงแรม

30 March 2011 (Wed)

เช้า-เย็น : ทัศนศึกษาที่เมืองโอซาก้า ออกเดินทางไปชม ปราสาท โอซาก้า ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นสร้างโดย โชกุนโตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16(ค.ศ.1585)เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกซากุระบานบริเวณด้านหน้าและด้านหลังปราสาทที่สวยงามมากๆ และเดินทางไปถนน ชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) ถนนที่เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งรวมแฟชั่นที่ใหญ่แห่งหนึ่งของ Osaka ด้วย พร้อมเลือกรับประทานอาหารสุดอร่อยย่าน Dotonbouri ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารนานาชนิดที่มีชื่อเสียงขอเมืองโอซาก้า และเดินทางกลับโรงแรม


31 March 2011 (Thu)

เช้า-เย็น: เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal studio) สวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของโลกภาพยนตร์ร่วมสนุกกับเครื่องเล่นที่เหมือนอยูในเหตุการณ์จริงกับภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย และเดินทางกลับโรงแรม เตรียมแพ็คของกลับประเทศไทย

1 April 2011 (Thu)

เช้า: เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนนักเรียน

1.หนังสือเดินทาง ( เล่มเก่าและเล่มปัจจุบัน )

2.รูปถ่าย ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

3.ทะเบียนบ้าน เล่มจริง

4.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียน

5.หากเคยเปลี่ยนชื่อ ต้องใช้สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ

ส่วนผู้ปกครอง

1.หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง )

2.สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง ประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ที่มียอดเงินฝาก 200 ,000 บาทขึ้นไป

 

4,267 View
Last Update : 14 January 2011 10:35