20,October,2017
 

รายละเอียดโครงการทุนมหาวิทยาลัย IPU (รับจำนวน 5 ทุน)

1. ลดค่าเล่าเรียน 50 % ในปีแรก (1,397,690 เยน) เหลือเพียง 698,845 เยน/ปี * (ประมาณ209,653 บาท)

2. หลักสูตรเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ครึ่งปี + ปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง (รวม 4ปี)

3. มีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลังสำเร็จการศึกษา

4. สามารถขอรับทุนการศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมได้ *

5. สำหรับผู้สมัครภาคเรียน ต.ค. 56 จะได้รับยกเว้นค่าสมัครสอบ 30,000 เยน ฟรี!!!

 

ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าร่วมทุนโครงการมหาวิทยาลัย IPU จะต้องผ่านการสอบวัดระดับ N5 ขึ้นไป

 

กำหนดการสอบ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556

สถานที่ : ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ชั้น7 ตึกสยามทาวเวอร์ (กรุงเทพฯ)


ยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ : 10 กรกฎาคม 2556

 

ขั้นตอนการสอบคัดเลือกและการพิจารณาเพื่อรับทุน

1. พิจารณาจากเอกสารของผู้สมัคร

2. สอบเขียนเรียงความ (study Purpose)

3. ทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

4. สอบสัมภาษณ์

 

3,013 View
Last Update : 18 June 2013 09:50