20,October,2017
 

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ฟรี!!!   ค่าแรกเข้า20,000 เยน

สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

University of East Asia จังหวัด Yamaguchi

สำหรับภาคเรียนเมษายน 2560

มีทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก

มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

สมัครภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นี้


ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

Japan-One-Stop-Service-Center

โทร.02-658-0555 ต่อ 109,110

www.study-in-japan.com


 

351 View
Last Update : 19 November 2016 11:59